Kế toán vốn bằng tiền

Tài liệu tham khảo về kế toán vốn bằng tiền. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền: Sử dụng thống nhất đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam
- Muốn sử dụng đồng tiền ngoại tệ để ghi sổ thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính
- Nếu sử dụng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
- Hạch toán...

Từ khóa: kế toán tiền lương, hạch toán kế toán, kế toán tiền mặt, kế toán doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, nguyên lý kế toán,

ppt 56 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận