Tuyển tập bài tập môn kế toán

Trong nghiệp vụ Kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh.Bài tập chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu.1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì? Trình bày đặc điểm hình thành, sự vân động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền....

Từ khóa: bài tập kế toán, kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp, thực hành kế toán, nghiệp vụ kế toán, bài tập kế toán, kế toán vốn bằng tiền

doc 58 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận