Những vấn đề chung về kế toán

Kế toán là việc thu thập, xử lý,
kiểm tra, phân tích và cung cấp
Thông tin kinh tế, tài chính hình thức. Kế toán là công việc tính toán và
ghi chép bằng con số mọi hiện tượng
kinh tế - tài chính phát sinh trong đơn vị
để cung cấp một cách toàn diện và
nhanh chóng các thông tin tài chính và
kết quả HĐKD, tình hình sử dụng vốn
của đơn v ị thông qua 3 thước đo : Tiền,
hiện vật, thời gian lao động....

Từ khóa: nguyên tắc kế toán, đối tượng kế toán, hạch toán kế toán, phương pháp hạch toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán kiểm toán, kế toán tài chính

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận