Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...qua đó biết được những vấn đề chung của kế toán tiền tại quỹ, kế toán tiền gởi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển hay kiểm soát nội bộ vốn bằng tiền.

Từ khóa: kế toán, kế toán tiền tại quỹ, kế toán tiền gởi ngân hàng, kế toán vốn bằng tiền, báo cáo tài chính, kinh tế việt nam

ppt 38 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận