Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

Tài liệu tham khảo Thuyết trình về kế toán doanh nghiệp, với chuyên đề " Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước, dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kế toán cho biết thế nào là kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển qua những công thức bà bài tập thực tế để làm sáng tỏ Kế toán vốn bằng tiền

Từ khóa: kế toán, kế toán vốn bằng tiền, tài khoản kế toán, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển

ppt 45 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận