CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ: THUÊ TÀI SẢN

Thuê tài sản: Là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần...
Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.

Từ khóa: Thuê tài sản, Thuê tài chính, Phân loại thuê tài sản, chuẩn mực kế toán, kế toán tài sản cố định, tài liệu kế toán

ppt 57 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận