Các chuẩn mực kế toán quốc tế

Để quản lý có hiệu quả một doanh nghiệp hay một công ty, các nhà quản lý phải nắm vững khâu kế toán. Nhờ những số liệu kế toán, họ có thể thấy rõ được thật chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra và từ đó đề ra những quyết định quản lý đúng đắn.

Từ khóa: kế toán thống kê, phương pháp kế toán, tài chính kế toán, kế toán kiểm toán, chương trình thi ACCA, , chuẩn mực kế toán quốc tế,

pdf 176 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận