Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17

Nhằm tạo nên sự đơn giản hơn, dễ hiểu hơn cho những kế toán viên, cán bộ thuế khi giải quyết vấn đề liên quan này, trong giới hạn bài viết này Tác giả xin đi vào phân tích, hệ thống hoá những vấn đề cơ bản theo quy định của Chuẩn mực và Thông tư hiện hành trên các khía cạnh

Từ khóa: kĩ năng tài chính , kiến thức tài chính, kĩ năng kế toán, kiến thức kiểm toán, kĩ năng kiểm toán, chuẩn mực kế toán

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận