Chuẩn mực kế toán quốc tế

Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức Quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố.Chuẩn mực Kế toán: gồm những nguyên tắc và phương pháp Kế toán cơ bản để ghi sổ Kế toán và lập báo cáo tài chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ...

Từ khóa: phương pháp kế toán, kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán quốc tế, tài liệu kế toán quốc tế, báo cáo tài chính, chuyên ngành kế toán

pdf 176 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận