HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ - KẾ TOÁN PHÁP

Nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán Pháp + Đặc điểm hệ thống tài khoản, sổ và báo cáo kế toán được áp dụng trong chế độ kế toán Pháp. + Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ trong kế toán Pháp. Số tiết: 15 tiết (10 tiết giảng lý thuyết và 5 tiết thảo luận, sửa bài tập) 3.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ TOÁN PHÁP 3.1.1 Khái niệm kế toán. Kế toán ra đời và không ngừng hoàn thiện cùng với quá trình ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Tham khảo...

Từ khóa: giáo trình quốc tế, giáo trình kế toán, hệ thống chuẩn mực, chiến lược kinh doanh, báo cáo kế toán, hệ thống kế toán

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận