Tổng quan kế toán ngân hàng

được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

Từ khóa: kế toán, kế toán ngân hàng, tài liệu kế toán, giáo trình kế toán, tổng quan kế toán ngân hàng, nghiệp vụ kế toán ngân hàng

pdf 116 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận