TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức.kế toán là một công việc thực tiễn phục vụ cho những mục đích cụ thể. Rất ít người dù là thiểu số cho rằng hài lòng về sự cân đối của sổ sách kế toán. Tuy nhiên, tính hữu ích của...

Từ khóa: kế toán, bài giảng kế toán, Tổng quan về kế toán, giáo trình kế toán, kế toán doanh nghiệp, nguyên lý kế toán, bài giảng kế toán, quy trình kế toán

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận