Tổng quan về kế toán tài chính

Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Tổng quan về kế toán tài chính", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...để biết được vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán , các nguyên tắc cơ bản của kế toán và các yếu tố của báo cáo kế toán trong kinh doanh.

Từ khóa: kế toán, vai trò kế toán, pháp lý của kế toán, nguyên tắc cơ bản của kế toán, báo cáo tài chính, chế độ kế toán

ppt 31 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận