Phương pháp chứng từ kế toán

Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và địa điểm vào các bản chứng từ kế toán
Phục vụ cho công tác quản lý
Phục vụ cho công tác kế toán.
Chứng từ kế toán: (Điều 4, Luật KT 2003)
Là những giấy tờ và vật mang tin
Phản ánh các NVKT đã thực sự phát sinh và hoàn thành.
Sử dụng để ghi sổ kế toán.

Từ khóa: Phương pháp chứng từ kế toán, chứng từ kế toán, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp

ppt 13 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:46 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận