NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 3

PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Nội dung của phương pháp chứng từ kế toán

* Khái niệm: Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh vào các chứng từ kế toán và tổ chức xử lý luân chuyển chứng từ kế toán để phục vụ công tác kế toán và công tác quản lý

Từ khóa: bài giảng kế toán, chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, cân đối kế toán, tổ chức công tác

ppt 29 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận