Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Môn học nguyên lý kế toán trang bị cho người học những lý luận, phương pháp chung về kế toán, trên cơ sở đó tiếp cận kế toán các ngành kinh doanh.uốn sách nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tiếp cận những lý luận chung, phương pháp cơ bản về kế toán, làm cơ sở để nghiên cứu các môn kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng và các môn chuyên ngành khác....

Từ khóa: báo cáo tài chính, kế toán doanh nghiệp, phương pháp kế toán, hoạch toán, chứng từ kế toán, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ kế toán

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận