Các phương pháp kế toán

Hiểu được hệ thống các phương pháp kế toánđược hình thành trong mối liên hệ mật thiết với các khâu của quy trình kế toán; Hiểu được nội dung của phương pháp chứng từ kế toán,vận dụng phương pháp chứng từ kế toán để thực hiện thu nhận thông tin đối với những phần hành kế toán cơ bản. Hiểu được nội dung của phương pháp tính giá, vận dụng phương pháp tính giá để thực hiện lượng hóa các đối tượng kế toán chủ yếu....

Từ khóa: kế toán cơ bản, chứng từ kế toán, quy trình kế toán, trình tự xử lý, nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh

ppt 154 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận