Mạng máy tính

Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system), Được thiết lập khi có từ 2 máy vi tính trở lên kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên: máy in, máy fax, tệp tin, dữ liệu....

Một máy tính được gọi là tự hoạt (autonomous) nếu nó có thể khởi động, vận hành các phần mềm đã cài đặt và tắt máy mà không cần phải có sự điều khiển hay chi phối bởi một máy tính khác.

Từ khóa: nhập môn mạng máy tính, quản trị mạng, công nghệ mạng máy tính, hệ điều hành mạng, chuẩn hóa mạng, cấu trúc dữ liệu

pdf 144 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:349 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận