Giáo trình: Mạng máy tính

Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào hoạt động thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng kềnh và tốn nhiều năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được thông qua các tấm bìa mà người viết chương trình đã đục lỗ sẵn.

Từ khóa: mạng máy tính, giáo trình mạng máy tính, tài liệu mạng máy tính, quản trị mạng, giáo trình quản trị mạng, bóng đèn điện tử

doc 137 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:397 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận