Giáo trình mạng máy tính

Mục tiêu của giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về về môn học mạng máy tính, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị hệ thống mạng. Đây có thể coi là những kiến thức ban đầu và nền tảng cho các kỹ thuật viên về hệ thống mạng..

Từ khóa: giáo trình mạng máy tính, điều hành mạng, thủ thuật mạng, hệ thống mạng, kỹ năng máy tính, cài đặt mạng, hệ điều hành Windows

doc 125 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:373 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận