Nhập môn Mạng Máy tính

Nhập môn Mạng Máy Tính
Nội dung Các kiến thức chung Các loại mạng chủ yếu Thiết kế mạng Mô hình mạng OSI Cáp mạng - phương tiện vật lý Giao thức Kiểm soát lỗi Đánh giá độ tin cậy trên mạng An toàn thông tin trên mạng Quản trị mạng

Từ khóa: quản trị mạng, công nghệ thông tin, nhập môn mạng máy tính, mô hình mạng OSI, cáp mạng, phương tiện vật lý

pdf 94 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận