Kế toán tài chính

Theo các nhà khoa học Đại học Kinh tế quốc dân, cho
rằng: kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp
toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản
(hay toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh
tế tài chính) trong các đơn vị nhằm kiểm tra toàn bộ tài
sản và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó.

Từ khóa: tài chính doanh nghiệp, giáo trình kế toán tài chính, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ kế toán, thuật ngữ kế toán, kế toán quản trị, kế toán tài chính

ppt 40 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:156 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận