Bài tập kế toán tài chính

Bài tập kế toán tài chính 1 CHƯƠNG II: Bài 1:(đơn vị tính 1000đ) 1. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt: 12000 No 111 co 112 12000 2. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa = tiền mặt 15 000 chưa bao gồm thuế GTGT 10% Co 112 275000
No 441 250000
Co 411 250000
8. Doanh thu bán hàng hóa trong tháng 880 000 bao gồm thuế GTGT 10%. Trong đó thu bằng tiền mặt 280 000, còn lại thu bằng chuyển khoản qua ngân hàng 600 000.
9. Chi tạm ứng cán bộ công nhân viên đi mua hàng bằng tiền mặt 30 000
No 141
Co 111 30000
10. Rút TGNH nộp thuế GTGT sau khi khấu trừ thuế GTGT
11. Nhập kho hàng hóa 20 000 bằng tiền tạm ứng.
No 156
Co 141 20000
12. Thanh toán nợ người bán bằng chuyển khoản 200 000.
Yêu cầu:
1. Định

Từ khóa: báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, kế toán doanh ghiệp, bài tập kế toán, bài tập kế toán tài chính, Bài tập kế toán tài chính

doc 25 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận