Kế toán nâng cao

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp
thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. .
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các nguyên tắc nói trên còn phải thực hiện nguyên tắc kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.
1.2.2. Kế toán tài chính và kế toán quản trị
a) Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài...

Từ khóa: bài tập kế toán nâng cao, ôn tập môn kế toán, hướng dẫn học kế toán, tài liệu ôn thi kế toán, cách giải bài tập kế toán, nguyên tắc kế toán

doc 177 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận