Nguyên lý kế toán


Kế toán là công cụ kiểm soát và tổng kết quá trình sản xuất
trên ý niệm, càng trở nên cần thiết chừng nào mà quá trình sản xuất càng phát triển

Karl Heinrich Marx (Đức, 1818-1883) Triết gia phương Tây

2

.Mục tiêu môn học
Trang bị những kiến thức tổng quát về kế toán, tạo nền tảng để sinh viên có thể nghiên cứu kế toán sâu hơn Thứ nhất, nắm được đối tượng nghiên cứu của kế toán Thứ hai, nắm được các phương pháp của kế toán dùng để thực hiện chức năng phản ánh và giám sát tài sản Thứ...

Từ khóa: chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, phương pháp kế toán, kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán, nguyên lý kế toán

pdf 151 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận