GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN

Các loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, sản xuất (cũng có thể bao gồm các doanh nghiệp nông nghiệp và khai thác mỏ) Các doanh nghiệp dịch vụKế toán trong doanh nghiệp như là một hệ thống thông tin. Kế toán là quá chính xác định, đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế của một tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích...

Từ khóa: bài tập kế toán nâng cao, ôn tập môn kế toán, hướng dẫn học kế toán, tài liệu ôn thi kế toán, cách giải bài tập kế toán, nguyên tắc kế toán

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận