KẾ TOÁN QUẢN TRỊ P1

Những câu hỏi của nhà quản trị đối với tổ chức + Làm thế nào để giảm giá thành sản phẩm? + Nguồn lực của doanh nghiệp được sử dụng có đạt hiệu quả ? + Có thể dự đoán chi phí phát sinh với mức độ tin cậy? + Phương pháp tính giá thành doanh nghiệp áp dụng có phù hợp không?.......
+ Hiểu được nội dung kế toán quản trị P1 và phân biệt với các phân hệ kế toán khác + Tìm hiểu một số phương pháp phân loại chi phí và dự toán chi phí
+ Tìm hiểu các mô hình kế toán và phương pháp vận dụng trong thực tiễn - Mô hình kế toán

Từ khóa: báo cáo tài chính, phương pháp kế toán, kế toán doanh nghiệp, chứng từ kế toán, kế toán quản trị, dự toán chi phí, chi phí kế toán

pdf 69 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận