NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 7

SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Khái niệm và phân loại kế toán
7.1.1.1 Khái niệm
Sổ kế toán là những tờ sổ được thiết kế một cách khoa học, hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán

Từ khóa: bài giảng kế toán, chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, cân đối kế toán, tổ chức công tác

ppt 70 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận