Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 7: Uốn phẳng thanh thẳng của GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn trình bày về các khái niệm như: trục thanh bị uốn cong, mặt phẳng tải trọng, đường tải trọng, giới hạn,... Hai nội dung tiếp theo sẽ trình bày về uốn thuần túy phẳng và uốn ngang phẳng. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Sức bền vật liệu, Bài giảng Sức bền vật liệu Chương 7, Uốn phẳng thanh thẳng, Thuần túy phẳng, Uốn ngang phẳng, Đường tải trọng

pdf 47 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:188 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận