Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 6 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Đặc trưng hình học - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn trình bày các nội dung chính sau: khái niệm, mô men tĩnh - trọng tâm, mômen quán tính, mômen quán tính của các hình đơn giản, công thức chuyển trục song song và công thức xoay trục. Mời bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Sức bền vật liệu, Bài giảng Sức bền vật liệu Chương 6, Đặc trưng hình học, Mô men tĩnh, Công thức chuyển trục song song, Công thức xoay trục

pdf 23 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:91 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận