Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Thanh chịu kéo (hay nén) đúng tâm trình bày về định nghĩa - thực tế, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang, biến dạng - hệ số Poisson, thí nghiệm tìm hiểu khả năng chịu lực của vật liệu, thế năng biến dạng đàn hồi, điều kiện bền và bài toán siêu tĩnh.

Từ khóa: Sức bền vật liệu, Bài giảng Sức bền vật liệu Chương 3, Thanh chịu kéo đúng tâm, Thế năng biến dạng đàn hồi, Điều kiện bền, Bài toán siêu tĩnh

pdf 41 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận