Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Lý thuyết bền giúp người học nắm được các khái niệm về điều kiện bền thanh chịu kéo hoặc nén đúng tâm, các thuyết bền cơ bản, các trường hợp đặc biệt và việc áp dụng các thuyết bền. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Sức bền vật liệu, Bài giảng Sức bền vật liệu Chương 5, Lý thuyết bền, Điều kiện bền, Thuyết bền cơ bản, Áp dụng các thuyết bền

pdf 17 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:192 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận