Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mục đích của môn học này là phát triển một kiến thức chuyên sâu về công trình BTCT chủ yếu dựa trên các phương pháp phát triển mới và áp dụng gần đây ở các nước tiên tiến Âu Mỹ (tiêu chuNn Mỹ ACI 318, tiêu chuNn châu Âu Eurocode 8). Mục tiêu chính sẽ là các hiểu biết về chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành phần, kết cấu, và hệ thống thường dùng trong công trình xây dựng.

Từ khóa: xây dựng dân dụng, phân tích ứng xử, thiết kế, kết cấu bê tông cốt thép, công trình xây dựng

pdf 253 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận