Sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ và thiết kế xưởng

ở nước ta hiện nay, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang phát triển với tốc độ khá nhanh.
Nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng cơ bản như xây dựng giao
thông, xây dựng kiến trúc dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng thuỷ lợi v.v… đang được
đầu tư một cách đáng kể. Điều đó dẫn tới các phương tiện cơ giới thi công và các trang thiết bị
xếp dỡ tăng lên rất nhiều. Các máy móc thiết bị không những tăng nhanh về số lượng mà...

Từ khóa: thiết kế xí nghiệp, máy xây dựng, công nghệ sửa chữa máy, phục hồi chi tiết máy, thiết kế xưởng, kỹ thuật sửa chữa

pdf 306 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận