Sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ và thiết kế xưởng

Ở nước ta hiện nay, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang phát triển với tốc độ khá nhanh. Nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng cơ bản như xây dựng giao thông, xây dựng kiến trúc dân dụng, xây.

Từ khóa: dự án xây dựng, thiết kế xí nghiệp, máy xây dựng, công nghệ sửa chữa máy, phục hồi chi tiết máy, thiết kế xưởng,

pdf 306 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)