Tổ chức hệ thống thông tin kế toán

Quy trình kế toán tổng hợp là các bước công việc kế toán kế tiếp nhau theo một trật tự nhất định trong thực tiễn làm kế toán. Quy trình kế toán tổng hợp rất quan trọng ở bất kỳ Doanh nghiệp nào. Vậy quy trình kế toán bao gồm những bước nào? có ý nghĩa gì đối với công tác kế toán?

Từ khóa: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán, tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ kiểm toán

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận