THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công trong một ca làm việc.
Các nội dung chi phí tron giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy sử dụng, để thi công công trình xây dựng và điểu kiện cụ thể của công trình.

Từ khóa: chi phí dự tính, thiết bị thi công, thi công công trình, ca máy công trình, điểu kiện cụ thể, loại máy sử dụng

pdf 95 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận