Cạnh tranh và giá trong xây dựng

Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc
điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh
tranh:
Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh
mẽ
Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà
thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu…
Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất ít công ty có
thể thỏa mãn được yêu cầu để tham gia.Khách hàng thường không có đủ thông tin về
thị trường xây dựng.

Từ khóa: đầu tư xây dựng, ngành xây dựng, công ty xây dựng, thị trường xây dựng, đấu thầu xây dựng, quản lý xây dựng

ppt 29 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận