Tài khoản và sổ kế toán


Cơ sở số liệu cho việc ghi chép các nghiệp vụ phát sinh là chứng từ kế toán.
TK phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán
Mỗi một đối tượng kế toán được mở một TK riêng
TK giúp kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo kế toán định kỳ.

Từ khóa: Tài khoản , sổ kế toán, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp

ppt 80 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận