Sổ Kế Toán

Phần viết sổ kế toán được viết nhằm trình bày với các bạn những điểm cơ bản nhất về việc ghi chép kế toán .làm cơ sở nghiên cứu kế toán cao hơn Nguyên lý kế toán là môn cơ sở trong chương trình học của khoa kinh tế .nên phần sổ kế toán giúp cho các bạn sinh viên bắt đầu hiểu về môn học nguyên lý kế toán và từ đó làm nền tảng cho việc học tiếp môn học kế toán tài chính và kế toán quản trị . Phấn này chúng tôi phân tích trong chương...

Từ khóa: sổ kế toán, giáo trình kế toán, bài giảng kế toán, tài liệu kế toán, bài giảng kế toán, ôn tập kế toán

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận