Quản lý thiết bị

Bảo dưỡng sửa chữa:(Corrective Maint.)
Loại bảo dưỡng này nhằm kéo dài thêm vòng đời của sản phẩm , thời gian
sửa chữa ngắn hơn và giá thành bảo dưỡng thấp hơn.
Loại bảo dưỡng này được áp dụng khi:
Máy móc có vòng đời ngắn, thường xuyên nghỉ và giá thành sửa chữa cao
Máy yêu cầu nhiều thời gian sửa chữa, chi phí bảo dưỡng cao,
và những máy ảnh hưởng nhiều tới các máy khác

Từ khóa: Quản lý thiết bị, Bảo dưỡng sửa chữa, thiết bị máy móc, kỹ thuật quản lý, khoa học công nghệ, quản lý máy móc

ppt 24 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận