Quản lý thiết bị 2

TPM là chữ viết tắt của Total Productive Maintenance.
TPM kết hợp tập quán của Mỹ là bảo dưỡng phòng ngừa với việc Kiểm soát Chất lượng Toàn bộ và sự tham gia đầy đủ của nhân viên của Nhật Bản.
Kết quả là một hệ thống mang tính đột phá về bảo dưỡng thiết bị giúp tối ưu hoá độ hiệu quả, loại bỏ sự trục trặc của máy móc, và khuyến khích công nhân tự động bảo dưỡng máy thông qua những hoạt động thường ngày của mình.

Từ khóa: Quản lý thiết bị, Bảo dưỡng sửa chữa, thiết bị máy móc, kỹ thuật quản lý, khoa học công nghệ, quản lý máy móc

ppt 27 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận