Quản lý thiết bị 3

Mọi người liên tục sửa chữa những hỏng hóc của thiết bị mà họ sử dụng, nhằm tận dụng hết năng suất của chúng và từ đó góp phần tăng cường tính hiệu quả của hệ thống sản xuất.
Hoạt động này là rất có lợi cho quá trình tái cơ cấu tự động trong quản lý nguồn lực và cho công tác tự quản lý của các nhân công mới, là những người vừa trải qua các khoá đào tạo và tập huấn, do đó, họ đã được trang bị những kiến thức và quan niệm mới.

Từ khóa: Quản lý thiết bị, Bảo dưỡng sửa chữa, thiết bị máy móc, kỹ thuật quản lý, khoa học công nghệ, quản lý máy móc

ppt 48 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận