Hệ thống thông tin kế toán

Biết các quy trình công việc kế toán .Có kiến thức về kiểm toán, KSNB .Có kiến thức về CSDL, phần mềm kế toán Biết sử dụng phần mềm MS.Visio, MS.Word ham dự lớp 80% thời lượng .Thực hiện các bài tập về nhàCSLL về hệ thống thông tin Quản lý, Kế toán Xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ Nghiên cứu quy trình HTTT kế toán Phân tích, thiết kế, đánh giá HTTT kế toán

Từ khóa: báo cáo tài chính, kế toán doanh nghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán, hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát nội bộ

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận