BÀI GIẢNG: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Một hệ thống thông tinlà hệ thống thu nhận các dữ liệuđầu vào, xử lý các dữ liệu và cung cấp thông tincho người sử dụng.

Từ khóa: kế toán, tài liệu kế toán, giáo trình kế toán, lý thuyết kế toán, bài giảng kế toán, thông tin kế toán

pdf 44 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận