Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị mạng

Chương này cung cấp các khái niệm, các kiến thức cơ bản nhất về mạng máy tính và phân loại mạng máy tính. Các nội dung giới thiệu mang tính tổng quan về mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ, phương pháp truy cập trong mạng cục bộ và các chuẩn vật lý về các thiết bị mạng. Đây là những kiến thức cơ bản rất hữu ích do phạm vi sử dụng của mạng cục bộ là đang phổ biến hiện nay. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, công ty có sử dụng côngChương này cung cấp các khái niệm, các kiến thức cơ bản nhất về mạng máy tính và phân loại mạng máy tính. Các nội dung giới thiệu mang tính tổng quan về mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ, phương pháp truy cập trong mạng cục bộ và các chuẩn vật lý về các thiết bị mạng. Đây là những kiến thức cơ bản rất hữu ích do phạm vi sử dụng của mạng cục bộ là đang phổ biến hiện nay. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, công ty có sử dụng công nghệ thông tin đều thiết lập mạng cục bộ riêng. nghệ thông tin đều thiết lập mạng cục bộ riêng.

Từ khóa: Giáo trình quản trị mạng , thiết bị mạng, công nghệ mạng, thiết bị mạng, mạng cục bộ, mạng máy tính

pdf 317 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:173 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận