Giáo trình: Quản trị mạng và Thiết bị mạng

“Quản trị mạng và các thiết bị mạng” bao gồm 4 chương cung cấp các
kiến thức lý thuyết và kỹ năng quản trị cơ bản với các thành phần trọng
yếu của mạng bao gồm bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, hệ thống tên
miền, hệ thống truy cập từ xa, hệ thống proxy, hệ thống bức tường lửa
(firewall). Các nội dung biên soạn về kỹ năng thực hành quản trị giúp
học viên có đủ các kiến thức thực tế để có thể bắt tay vào công tác quản
trị mạng cho đơn vị.

Từ khóa: Giáo trình, quản trị mạng, thủ thuật mạng, thiết bị mạng , hệ thống mạng, kỹ năng máy tính, mạng máy tính,

doc 143 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận