Giáo trình quản trị mạng và thiết bị mạng

Giáo trình “Quản trị mạng và các thiết bị mạng” được biên soạn với mục tiêu
cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu cho các hệ
thống thiết bị quan trọng nền tảng của mạng máy tính hiện đại. Giáo trình
gồm 2 phần :
Phần 1. Khái quát về mạng máy tính : Bao gồm những khái niệm định
nghĩa cơ bản nhất về mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, giới
thiệu các giao thức mạng, đặc biệt là giao thức TCP/IP. Các cơ sở lý
thuyết đưa ra trong chương này đòi hỏi học viên phải nắm vững để có
thể tiếp thu được các nội dung trong phần 2

Từ khóa: thủ thuật mạng, điều hành mạng, hệ thống mạng, cài đặt mạng, mạng máy tính, thiết bị mạng

doc 142 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận