Giáo trình kinh tế xây dựng

Ngành công nghiệp xây dựng giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân bởi vì ba đặc thù
- ngành xây dựng có quy mô lớn nhất trong nước
- ngành xây dựng cấp phần lớn các hàng hóa đầu tư
- chính phủ là khách hàng của phần lớn các công trình của ngành
Xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, năng lực phục vụ cho các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, thực hiện xây dựng mới, nâng cấp các công trình về quy mô, đổi mới về công nghệ và kỹ thuật để nâng cao năng xuất và hiệu quả sản xuất

Từ khóa: giáo trình kinh tế xây dựng, xây dựng, kỹ thuật xây dựng, giáo trình xây dựng, kinh tế kỹ thuật

pdf 143 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:184 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận