Giáo trình kinh tế xây dựng

Ngành công nghiệp xây dựng giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân bởi vì ba đặc thù chính là: Ngành xây dựng có quy mô lớn nhất trong nước. Ngành cung cấp phần lớn các hàng hóa đầu tư. Chính phủ là khách hàng của phần lớn các công trình của ngành.

Từ khóa: kinh tế xây dựng, Giáo trình kinh tế xây dựng, kien thức xây dựng, kinh tế xây dựng

pdf 144 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận